วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีนั้น เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นี้นั้นนายปฏิวุฒิ บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง และพัฒนาขึ้นเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส