โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิทักษ์ พรหมเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.นราธิวาส เข้าร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ” ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4) ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มีผู้มารับบริการเอกสาร และปัจจัยการผลิตทางเกษตร จำนวน 73 ราย
โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการเปิดงานครั้งนี้