อบรม

การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ศวพ.สตูล ร่วมกับ ศวพ.สงขลา และกลุ่มควนกาหลงคนอินทรีย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี #การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ร่วมกับกลุ่มควนกาหลงคนอินทรีย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิด นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของทั้ง 5 ชุมชน ของเกษตรกรจากชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรจังหวัด สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และสตูล เป้าหมายจำนวน 200 ราย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการในจังหวัดสตูล ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล และสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เป็นจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตพืชในชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิตพืชชุมชน เรื่องการผลิตจำปาดะ กิจกรรมผลิตพืชอินทรีย์ กิจกรรมผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการผลิตพืชที่ยืดหยุ่นจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตจำปะดะ ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *