อบรม

การจัดการดินและปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางบุญพา ชูผอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล จัดอบรมหลักสูตร การจัดการดินและปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 ราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *