ควนโดน

กิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

ศวพ.สตูล เข้าร่วมกิจ

Read More
กิจกรรมอบรม

การใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน อบรมหลักสูตร “การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”

การใช้เห็ดเรืองแสงสิ

Read More