ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 -7 กรกฎาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านเชียงแสน ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 6 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2,880 กล่อง ปริมาณ 51,663 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 352,512 บาท
  2. ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 24,006 กล่อง ปริมาณ 436,754.00 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 42,191,828.02 บาท
  3. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 14,480 กล่อง ปริมาณ 258,898 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 43,164,000 บาท
  4. ด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 28,896 กล่อง ปริมาณ 541,110 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 67,153,194.24 บาท
  5. ด่านตรวจพืชมุกดาหาร จำนวน 960 กล่อง ปริมาณ 17,280 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,903,040 บาท
  6. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1,000 กล่อง ปริมาณ 8,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,540,000 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 72,222 กล่อง ปริมาณ  1,313,705 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 157,304,574.26 บาท

รวมตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2565 ส่งออกทั้งหมด จำนวน 303,277 กล่อง ปริมาณ 5,392,848 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  675,958,985.12  บาท