ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2565

ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านเชียงแสน ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 5 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน  2,880 กล่อง ปริมาณ 52,368 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  6,120,761.40 บาท
  2. ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 37,250 กล่อง ปริมาณ 496,456.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 54,407,734.94 บาท
  3. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 20,200 กล่อง ปริมาณ 362,720 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 62,072,400.00 บาท
  4. ด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 143,256  กล่อง ปริมาณ 4,210,288.50กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 280,974,211.23 บาท
  5. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 602 กล่อง ปริมาณ 4,942 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 254,000.00 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 112,622 กล่อง ปริมาณ 3,532,233 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  218,543,185.50 บาท

รวมตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2565 ส่งออกทั้งหมด จำนวน  439,631 กล่อง ปริมาณ  9,343,424. กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า   943,651,260.53 บาท