บรรยายให้ความรู้และสาธิตการตรวจโรคอ้อย แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายวีรกรณ์ แสงไสย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการตรวจโรคอ้อย แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 ราย ณ แปลง บริษัท ดงบ้านโพธิ์ จำกัด หมู่ 7 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์