วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 

วันที่ 28 กันยายน 2565

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น นำโดยนางปุณยภา ประทุมรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น