ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง “พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง” และให้บริการคลีนิกเกษตรพืช

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวมัทนา วานิชย์ พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง “พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง” และให้บริการคลีนิกเกษตรพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น