ข่าวกิจกรรมบริจาคโลหิต

[ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม]
บุคคลากรผู้มีจิตสาธารณะ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ภายใต้โตรงการ “PLUS 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้นางปุณยภา ประทุมรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำพาบุคคลากรผู้มีจิตสาธารณะ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โตรงการ “PLUS 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองให้มีปริมาณที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งในช่วงปกติ และช่วงฉุกเฉิน พร้อมทั้งลงทะเบียนบริจาคดวงตา และอวัยวะ จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
#plus1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต #บริจาคโลหิต #บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย #เหล่ากาชาดจังหวักขอนแก่น #คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น #บริจาคดวงตาและอวัยวะ #ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น