ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรม ]
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการซ่อมแซมพื้นผิวถนนลาดยางมะตอยที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ระยะทาง 500 เมตร ตั้งแต่ผิวถนนหน้าโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จนถึงแยกโรงเรือน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

#ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น #สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า #กรมสมเด็จพระเทพ