วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วย นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วย คณะผู้แทนประเทศสมาชิกโกโก้อาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัศนศึกษาโรงงานผลิตช็อกโกแลตของไทย ตลาดโกโก้และช็อกโกแลต หลังเสร็จสิ้นการประชุมโกโก้อาเซียน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัทช็อกโกแลต จำกัด สถาบัน CBA ประเทศไทย และตลาดโกโก้และช็อกโกแลต

   การทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกได้ทำความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การแปรรูป และการค้าโกโก้ ตลอดจนแสวงหาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการค้าโกโก้ภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นพันธมิตรชั้นนำ ในทางกลับกันรัฐบาลสามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการริเริ่มของภาคเอกชนร่วมกันต่อไป