ต้นกล้าโกโก้พร้อมจำหน่าย ราคาต้นละ 12 บาท รับได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ติดต่อสอบถาม/นัดวันและเวลาเข้ารับต้นกล้า โทรศัพท์ 077-556073 , 077-556191 ในวันและเวลาราชการ
*จำกัด ไม่เกิน 300 ต้น/คน

โกโก้พันธุ์ลูกผสมชุมพร1 ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงประมาณ 57.27 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งทนทานต่อโรคกิ่งแห้ง