การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว…..หลังจากขยายเวลา รับสมัคร 1 มกราคม-10 มิถุนายน 2566
ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้รวบรวมตัวอย่างกาแฟโรบัสตาประกวดไว้แล้ว จำนวน 29 ตัวอย่าง โดยมีผู้ส่งประกวดจากทั้งภาค 13 จังหวัด ผู้สนใจสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ส่งประกวดทั้งหมด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นี้ ได้ที่ https://www.doa.go.th/hc/chumphon/ และ https://www.doa.go.th/hort/