ด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5,000 ผล ราคาผลละ 18 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 2 – 10 ตุลาคม พ.ศ 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อผลพันธุ์เพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมา และ
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-556073 ,077-556191 มือถือ 090-6076581 ในวันเวลาราชการ

จองผลพันธุ์มะพร้าว คลิก> https://forms.gle/XH6PuwSxBhd7oqre8