ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีความประสงค์ จำหน่ายผลมะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 เพื่อสร้างเป็นแปลงเพาะชำสำหรับผลิตต้นกล้าภายใต้การควบคุมมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการควบคุมคุณภาพผลพันธุ์มะพร้าว สำหรับจำหน่ายเป็นต้นกล้าคุณภาพ “ภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี” ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 170 ผล ราคาผลละ 18 บาท เปิดจำหน่าย วันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผู้สนใจและประสงค์รับซื้อผลพันธุ์เพื่อการเพาะชำและจำหน่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบมา และ
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 077-556073 ,077-556191 มือถือ 090-6076581 ในวันเวลาราชการ

จองผลพันธุ์มะพร้าว คลิก> https://forms.gle/uq1Z8fKv8fpY7vAC7