บทความ การประเมินลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม 4 พันธุ์เพื่อการบริโภคสด