.

ขอเชิญร่วมตอบ
แบบสอบถาม เหตุผล และความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง ” ผลพันธุ์ กับ ต้นกล้า ” มะพร้าวพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรภายใต้โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี
ลิงค์แบบสอบถามคลิก : https://forms.gle/C4dheG6yKUMtEN2k6
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกท่าน มา ณ โอกาศนี้