กิจกรรมพัฒนาศูนย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

         วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่และพนักงานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานต่างๆ ภายในศูนย์ฯ