สถาบันวิจัยพืชสวน แจกฟรี!!! หนังสือเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ (Orchid Production Technology)

สถาบันวิจัยพืชสวน แจกฟรี!!! หนังสือเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ (Orchid Production Technology)

      สถาบันวิจัยพืชสวน แจกฟรี!!! หนังสือเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ (Orchid Production Technology) ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 100 เล่ม หรือจนกว่าจะหมดตั้งแต่บัดนี้  ท่านใดสนใจ กรุณาเขียนชื่อ /ที่อยู่ของท่าน จ่าหน้าซองจดหมายขนาดใหญ่ พร้อมแสตมป์ ราคา 25 บาท
ส่งมาที่ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน 50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนุชนาถ ทวี โทร 02-9405484 ต่อ 124