• เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด เป็น วันที่ 10 พ.ค.64 
  • ประกาศผลการตัดสิน  วันที่ 15 พ.ค. 64
  • มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับ กาแฟอะราบิกา 3 รางวัล กาแฟโรบัสตา 1 รางวัล ใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล วันที่ 22 พ.ค. 64  เวลา 9.00 น. (ติดตามสถานที่มอบรางวัลได้ทาง http://www.doa.go.th/hort)