ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.
ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว

ลักษณะประจำพันธุ์

ต้น      เป็นลำต้นเดี่ยว ความสูงของลำต้นจะเพิ่มตามอายุ
ใบ       พุ่มใบเป็นรูปวงกลม แต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ มีสีเขียว ใบที่ 14 มีความยาวประมาณ 480 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มของใบประมาณ 14-16 ใบต่อปี
ดอก     ช่อดอกสีเหลือง ประกอบด้วยดอกเพศผู้เล็กๆ จำนวนมากและดอกเพศเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณโคน ช่อดอก
ผล      รูปทรงค่อนข้างรี เปลือกมีสีเขียวหรือน้ำตาลอมเขียว รูปทรงของผลปอกเปลือกค่อนข้างกลม น้ำหนักผลแก่ทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,280 กรัม และมีน้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งต่อผลประมาณ 200-220 กรัม

ลักษณะทางการเกษตร

  1. เนื้อมะพร้าวแห้งผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่/ปี
  2. เนื้อมะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์
  3. ให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 4 ปี หลังจากปลูก
  4. ไม่ปรากฏว่าเป็นโรคแมงศัตรูมะพร้าวระบาดอย่างรุนแรง

 ลักษณะเด่น

ให้ผลดก เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป

วันที่รับรองพันธุ์

กรมวิชาการเกษตร รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 14/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

<<กลับไปหน้ามะพร้าวพันธุ์แนะนำ