ท่านใดสนใจสั่งจองพันธุ์พืช ได้แก่ มะพร้าว กาแฟโรบัสตา โกโก้ และ หมาก
ติดต่อสอบถาม/จอง ได้ที่ ศวส.ชุมพร โทรศัพท์ 077-556073, 077-556191 และสวนผลิตพันธุ์ลูกผสมคันธุลี โทรศัพท์ 077-381963 ในวันและเวลาราชการค่ะ
**หากจองต้นกล้าไว้แล้ว สามารถโทรสอบถามลำดับคิวการจองจากหน่วยงานที่รับจองต้นกล้าได้โดยตรง **