ประกาศ!! การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565  ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 – กาแฟอะราบิกา  ส่งสิ่งประกวดได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
 – กาแฟโรบัสตา    ส่งสิ่งประกวดได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
1. สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-9405484 ต่อ 117
2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  เลขที่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-114133-6
3. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เลขที่ 70 ม.2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทรศัพท์ 077-556073