Month: มกราคม 2566

ข่าวกิจกรรม

ติดตามงานและปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการกำจัดมอดกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพแบบอินทรีย์ แปลงเกษตรกร บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 12-13 มกราคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปล่อยปลา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 5 มกราคม 2566

Read More