Month: ธันวาคม 2565

ข่าวกิจกรรม

นย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเกษตรกรอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์) เพื่อความยั่งยืน ปี 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

สารคดีเฉลิมพระเกียรต

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการชงชา ชงการแฟ ชิม ผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา และชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้านการปลูก การแแปรรูปผลผลิต กาแฟอะราบิกา เกษตรกร และประชาชาที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (ขุนวาง และแม่จอนหลวง)

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีรับมอบใบประกาศและเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้สนับสนุนงานของกองทัพอากาศ (เครื่องหมายนักเหินเวหาชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2565

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 เ

Read More