ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการชงชา ชงการแฟ ชิม ผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา และชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้านการปลูก การแแปรรูปผลผลิต กาแฟอะราบิกา เกษตรกร และประชาชาที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (ขุนวาง และแม่จอนหลวง)

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการชงชา ชงการแฟ ชิมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา และชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้านการปลูก การแแปรรูปผลผลิตกาแฟอะราบิกา ปละชา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชาที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (ขุนวาง และแม่จอนหลวง) ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่