สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

สารคดีเฉลิมพระเกียรต

Read more

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการชงชา ชงการแฟ ชิม ผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา และชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้านการปลูก การแแปรรูปผลผลิต กาแฟอะราบิกา เกษตรกร และประชาชาที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (ขุนวาง และแม่จอนหลวง)

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2

Read more

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีรับมอบใบประกาศและเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้สนับสนุนงานของกองทัพอากาศ (เครื่องหมายนักเหินเวหาชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2565

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 เ

Read more

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีปล่อยนักวิ่ง ในงาน AIA one billion Trail 2022 3 – 4 Dec 2022 กิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทย ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย)

วันที่ 3 ธ.ค. 2565 เ

Read more