Month: พฤศจิกายน 2566

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2567 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง,แม่จอนหลวง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเ

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตมะแขว่น เนื่องในงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล”

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23-24 พฤศจิกา

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดแสดงผลงานวิจัยพืชชาและกาแฟซึ่งเป็นพืชงานวิจัยหลักของ ศกล.ชม.

วันที่20-21พฤศจิกายน

Read More
ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ

Read More