Day: 09/04/2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ปี 2566 (รายงานผลสัมฤทธิ์)

วันที่ 3-5 เมษายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิกา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 4 เมษายน 2567

Read More