Day: 24/04/2567

ข่าวกิจกรรม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 23 เมษายน 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาฝึกงาน โดยมี นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท นโยบายและหลักคิดในการทำงาน ทีมนักวิจัยแนะนำศูนย์ฯ และแจ้งกฎระเบียบและแผนในการฝึกงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 22 เมษายน 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาในการรับมอบอำนาจการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 22 เมษายน 256

Read More