Search for:
บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การนวดสมุนไพรเข้าเส้นรักษาโรคออฟฟิศซินโดม”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การนวดสมุนไพรเข้าเส้นรักษาโรคออฟฟิตซินโดรม โดยวิทยากร นายชาญวิทย์ หาจัตุรัส ประธานวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยบ้านโคกสว่าง จ.ชัยภูมิ ในการฝึกอบรม “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานเปิดการอบรม “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร”

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานเปิดการอบรม “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร” โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทำงานด้านวิจัยได้เพิ่มพูนความรู้  รู้จักชนิดพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร ทั้งด้านสรรพคุณ สารออกฤทธิ์ การสกัดสารสำคัญที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้สมุนไพรแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงคุณค่าของสมุนไพรสำหรับนำไปพัฒนางานวิจัยพืชสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการเสวนาและบรรยายพิเศษจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน การเสวนา เรื่องสมุนไพรต้านมะเร็ง (กัญชา) โดย รศ.มนตรี ค้ำชู อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ พญ. อรพรรณ์ เมธาดิกุล สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง การสกัดสมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดย ผศ.ดร.ภญ.วีณา นุกูลการ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัยมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 โดยมีนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและขอพรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  จาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โรงเรียนโสมาภาเข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

วันที่ 22 มกราคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยพืชสวน ต้อนรับคณะคุณครู  เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 และ 2/4 โรงเรียนโสมาภา แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จำนวน  48 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ และนายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยาย เรื่อง มันเทศ มันฝรั่ง มันขี้หนู กับไก่นารู้ และพาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา โดยทางเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวน หัวหน้าฝ่ายบริหาร นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับจัดกิจกรรม