ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2569 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายทั้ง 10 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3  สถาบันวิจัยพืชสวน