เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดบริการแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรสู้โควิด 19 และร่วมแจกฟ้าทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำไปปลูกเป็นยาสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  (สวส.) พร้อมด้วย นางจิดาภา  สุภาผล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา  (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจรไว้แล้วเท่านั้น)