เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรถึงบ้าน และชุมชน (DOA Delivery) ด้วยขบวนรถคาราวานแมนไรเดอร์ โอกาสนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    และตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร         จากนั้น เวลา 09.30 น.  นางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวน ได้เดินทางแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ชุมชนบางบัว ภายใต้ “ฟ้าทะลายโจรสู้ COVID-19”