ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จำหน่ายต้นพันธุ์โกโก้ลูกผสมชุมพร 1 ราคาต้นละ 12 บาท ภายใต้ “โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (โกโก้)”  สนใจสั่งจอง/สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 077-556073, 077556191 ในวันและเวลาราชการ

                  ลักษณะเด่น
ให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ เมล็ดมีขนาดตรงตามมาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงประมาณ 57.27 เปอร์เซ็นต์อีกทั้งทนทานต่อโรคกิ่งแห้ง