วันที่ 30 มิถุนายน 2565  นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชม การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Cup Tasting) รอบตัดสิน ประเภท กาแฟโรบัสตา และกาแฟอะราบิกา  โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2565 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  (ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ) ให้การต้อนรับ  ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  ในโอกาสนี้ ประธานคณะอนุกรรมการตัดสิน (นางลลิดา  สิทธิพฤกษทานนท์) สาธิตการชิมกาแฟ   และคณะกรรมการตัดสินได้ให้ข้อมูลวิธีการประเมินคุณภาพรสชาติกาแฟและนายกสมาคมกาแฟและชา (นายธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต) และกรรมการหลายท่านได้ให้ข้อมูลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการประกวดและขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดประกวดทุกปี ซึ่งท่านอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วยและขอบคุณคณะกรรมการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานจัดสุดยอดกาแฟไทยในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในวงการกาแฟของไทย และนำไปสู่สุดยอดกาแฟโลกต่อไป