ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566

ขยายเวลารับสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566   1 ม.ค. – 10 มิ.ย. 66
เปิดรับตัวอย่าง กาแฟผลแห้ง 30-80 กก. กาแฟกะลา 25-60 กก.

ส่งใบสมัครพร้อมสิ่งประกวดได้ที่ :
ภาคเหนือ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-114 133 ถึง 36
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เบอร์โทร 053-170 102
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เบอร์โทร 055-679 085
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.แพร่ เบอร์โทร 054-556 526
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.น่าน เบอร์โทร 054-682 045

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เบอร์โทร 045-814 581
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เบอร์โทร 042-039 891
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.เลย เบอร์โทร 042-804 409
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.อุดรธานี เบอร์โทร 086-450 7503
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.หนองคาย เบอร์โทร 042-490 936
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.นครราชสีมา (สีคิ้ว) เบอร์โทร 044-009 967

ภาคกลาง
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เบอร์โทร 056-810 024
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ตาก เบอร์โทร 055-508 987
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.พิษณุโลก เบอร์โทร 055-313 131
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรี เบอร์โทร 032-240 959
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 034-552 035

ภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เบอร์โทร 039-397030, 039-397146

ภาคใต้
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เบอร์โทร 077-556 073
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง เบอร์โทร 063-2276250
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เบอร์โทร 073-297 072