พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและกิจกรรมเกี่ยวข้าว บริเวณแปลงนาสาธิต

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและกิจกรรมเกี่ยวข้าว บริเวณแปลงนาสาธิต

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเกี่ยวข้าว
บริเวณแปลงนาสาธิต
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.7)