เปิดจองเสื้อโปโล DOA TOGETHER ผ้า WARRIX

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สั่งจองเสื้อโปโล
DOA TOGETHER ผ้า WARRIX

เสื้อขนาด XS/S/M/L/XL/2L/3L ราคา 350 บาท

เสื้อขนาด 5L/7L ราคา 420 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม QR CODE ที่ปรากฎและส่งทางอีเมล์ doa.rin25@gmail.com

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

หนังสือเวียน