กลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_15

นางสาวเฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล

หัวหน้ากลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป

whiteReplace2

-

นิติกรปฏิบัติการ

whiteReplace2

นายจตุรภัทร เทพสุภา

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_22

นางสาวภัทราภรณ์ ภิณคุณ

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_13

นายวิริน ว่องวาณิช

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_12

นางสาวญาตินันท์ วรากุลเรืองฤทธิ์

นิติกร

whiteReplace2

นายอัครเดช วรบุตร

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_14

นางสาวเพชรา บุตรศักดิ์

นิติกร