วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่อยู่ : ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย 72 หมู่ที่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยางพารา

1 2 3 40