วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กกย.)

Read more

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองการยาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย โดยมี นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Conference พร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการยาง และ ศูนย์ฯ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ. […]

Read more
1 2 3 22