วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยาง ได้เข้าตรวจเยิ่ยมศูนย์ควบคุมยางเชียงราย โดยมี นายสราวิทย์ ภิบาลจอมมี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางเชียงราย นำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงาน และได้นำเยิ่ยมชมบริเวณพื้นที่ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกองการยาง ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มหามงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย จากนั้น ผู้อำนวยการกองการยางได้ร่วมประชุมและตรวจเยิ่ยมงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา โดยมีนายกฤษณะ หาญพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย นำเยิ่ยมชมแปลงเงินทุนหมุนเวียนยางพาราและบรรยายข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยางพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 

Read more
1 2 3 15