วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (ช่วงเช้า) การประชุมแนวทางการป้องกันและปราบปรามสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายทั้งในประเทศและการลักลอบเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (ช […]

Read more

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (ช่วงบ่าย) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและปราบปรามสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายทั้งในประเทศ และการลักลอบเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (ช่ว […]

Read more

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (ช่วงเช้า) การประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายทั้งในประเทศและการลักลอบเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 (ช่ว […]

Read more

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายธรรมรัตน์ ทองมี พร้อมด้วยนางสาสเบญจวรรณ สิทธิเวช ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมยางสงขลา โดยมีนางสาวปฏิมาภรณ์ สังข์น้อย รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางสงขลา นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และพาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ในศูนย์ควบคุมยางสงขลา

Read more

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายธรรมรัตน์ ทองมี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองการยาง ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ กองการยาง

        &n […]

Read more

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายธรรมรัตน์ ทองมี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองการยาง ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 55 พรรษา

Read more

วันที่ 29 มีนาคม 2567 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบัติการฯคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ผลิตยางฯ และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2567

เพื่อติดตามและพิจารณาการตรวจ/ป […]

Read more
1 2 3 34