สถิติยางประเทศไทย

หนังสือสถิติยาง-ปี-2566.pdf (165 downloads )

หนังสือสถิติยางปีที่-51-2565.pdf (1668 downloads )

หนังสือสถิติยางปีที่-50-2564.pdf (2851 downloads )

สถิติยางประเทศไทย-ปี-2563-เล่ม-4.pdf (3770 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2562 (3496 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2561 (2696 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2560 (2097 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2559 (1969 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2558 (1839 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2557 (1950 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2556 (1629 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2555 (1925 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2554 (2282 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2553 (1464 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2552 (2040 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2551 (1971 downloads )

สถิติยางประเทศไทย ปี 2550 (2470 downloads )