พื้นที่รับผิดชอบ

กองการยาง
มีพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ควบคุมยางทั้ง 6 ศูนย์ และ 11 จังหวัด คือ จ.กรุงเทพมหานคร จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร และ จ.สุพรรณบุรี

   

ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย
มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัด คือ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.แพร่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์

ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัด คือ จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.สระแก้ว จ.ชัยนาท จ.นครนายก จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.อุทัยธานี

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด คือ จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู และ จ.บึงกาฬ

ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด คือ จ.บุรีรัมย์ จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ และ จ.อำนาจเจริญ

ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ระนอง และ จ.เพชรบุรี

ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ จ.สงขลา จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.พัทลุง จ.ยะลา และ จ.สตูล