ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (309 downloads )

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (284 downloads )

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (315 downloads )