ขณะนี้เว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่าน Google Chrome ได้ ซึ่ง ศทส.ได้ทำการติดต่อ Google เพื่อสอบถามสาเหตุการเข้าใช้งาน จึงขอให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตรผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Internet Explorer(IE) เป็นการชั่วคราว

                                                                  ดูทั้งหมด >>>