ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษร ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ และ “ไม่ยอม” หากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ...หากพบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ "โปรดแจ้ง" ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร โทร.02-9405379 หรือทางเว็บไซต์ www.doa.go.th

                                                                  ดูทั้งหมด >>>