วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ภารกิจและงานต่างๆของศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

กิจกรรมและการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ พิบูลย์ ทำหน้าที่หัวหน้าเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ตรวจติดตามงานของศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

ภารกิจงานกลุ่มวิชาการ

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ พิบูลย์ ทำหน้าที่หัวหน้าเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ตรวจติดตามงานของศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

Read more

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 2 3 104