วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ภารกิจและงานต่างๆของศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ภารกิจงานกลุ่มวิชาการ

นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ”

นโยบาย ร้อยเอก ธรรมน […]

Read more
1 2 3 98