กิจกรรมและการดำเนินงาน

ภารกิจงานกลุ่มวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

เมื่อวันที่ 16-18 มี […]

Read more
1 2 3 85