ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัทรียา เอื้อสว่างพร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจติดตามและประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและอุดรธานีได้แก่
บริษัทย่านฉางรับเบอร์ (ประเทศไทย)​ จำกัด และบริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)​ สาขาอุดรธานี